Knowledgebase: Website maken
Wat is een .htaccess bestand?
Posted by Easyhosting on 19 Jan 2013 16:04

Een .htaccess file is een eenvoudig ASCII bestand die met een gewone tekst editor (bijvoorbeeld Notepad) gemaakt kan worden. Het bestand heeft feitelijk geen naam en enkel een extensie. Dus in text.html is de bestandsnaam text en de extensie .html en in .htaccess is de extensie .htaccess zonder een bestandsnaam.

Op een Windows PC is het niet mogelijk vanuit bijvoorbeeld wordpad een bestand op te slaan als .htaccess omdat Windows automatisch een .txt extensie achter de bestandsnaam plaatst. Een FTP programma weet wel op de juiste manier met de bestandsnaam om te gaan.

.htaccess bestanden worden altijd in ASCII mode op de server geplaatst.

Eenmaal geplaatst op de server is een .htaccess bestand met een gewoon FTP programma veelal niet meer zichtbaar. Dit is uit veiligheidsoverwegingen. Daarentegen is het bestand wel aan te passen via DirectAdmin of Plesk.


.htaccess bestanden zijn te gebruiken voor zaken als het beveiligen van mappen (directories) en doorlinken (redirecting). Enkele voorbeelden van regels die in een .htacces bestand kunnen staan zijn:

Redirects
Redirect /directorynaam http://www.domeinnaam.nl/nieuwedirectorynaam

Startpagina bepalen
DirectoryIndex index.php

Voorkomen van directory listing
IndexIgnore *
indexIgnore .gif

Toevoegen MIME types
AddType application/x-shockwave-flash swf

IP nummers blokkeren
order allow,deny
deny from 123.45.6.7
deny from 012.34.5.
allow from all

Error pagina's
ErrorDocument 400 /errors/badrequest.html
ErrorDocument 401 /errors/authreqd.html
ErrorDocument 403 /errors/forbid.html
ErrorDocument 404 /errors/notfound.html
ErrorDocument 500 /errors/serverr.html


Help Desk Software by Kayako Resolve