Knowledgebase: Website maken
Wat is een error pagina?
Posted by Easyhosting on 19 Jan 2013 16:04
Een error pagina in een website is een webpagina die zichtbaar wordt voor een bezoeker wanneer zich er een fout heeft voorgedaan bij het bezoeken van de website.

Er zijn diverse error meldingen die voor kunnen komen:

400 Bad Syntax
401 Unauthorized
402 Not Used (Payment Granted)
403 Forbidden
404 Not Found

500 Internal Error
501 Not Implemented
502 Overloaded
503 Gateway Timeout

Op een shared hostingpakket worden de error pagina's op een centrale plek op de webserver bewaard.

Help Desk Software by Kayako Resolve