Knowledgebase: Website maken
Hoe werken de bestandsrechten op een Linux server
Posted by Easyhosting on 19 Jan 2013 16:06

Elk bestand en elke folder op een server heeft een set rechten die bepalen wie er toegang tot heeft en hoe. Je kunt de rechten zo instellen dat alleen jij toegang hebt (owner) of enkel een bepaalde groep gebruikers (group) of dat het bestand toegankelijk is voor iedereen (world).

Je kunt ook kiezen hoe een bestand of folder benaderd wordt namelijk alleen lezen (read, r), alleen schrijven (write, w) of ook uitvoeren (execute, x).

De combinatie van gebruikers en rechten levert een set op van 9 mogelijkheden.

Voorbeelden:

rw-r--r-- 644 eigenaar leest en schrijft, de wereld leest alleen (standaard html)

rwx-rx-rx 755 de eigenaar mag alles, de wereld leest en voert het script ook uit. (cgi scripts)

rw-rw-rw- 666 iedereen mag lezen en schrijven, (bijvoorbeeld via een webinterface data schrijven naar een bestand)

Vaak wordt gebruik gemaakt van een cijfernotatie die als volgt werkt
r=4
w=2
x=1

Bij elkaar opgeteld komt je op het cijfer.


Help Desk Software by Kayako Resolve