Knowledgebase: Website maken
301 Redirect
Posted by Easyhosting on 04 Feb 2013 12:35
Een 301 redirect kan je gebruiken voor zoekmachine optimalisatie. Een 301 redirect is alleen mogelijk op onze Windows servers via de url rewrite module van IIS.
Je kan dit aanmaken via de web.config in de root van je website.

Meer informatie hierover kan je vinden op:

IIS 6 of lager
http://learn.iis.net/page.aspx/734/url-rewrite-module


IIS 7
http://learn.iis.net/page.aspx/664/using-url-rewrite-module-20/


Een voorbeeld van zo’n redirect vind je hieronder ( IIS 6 of lager)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<httpErrors errorMode="Detailed" />
<rewrite>
<rules>
<rule name="redir301" stopProcessing="true">
<match url="/*" />
<action type="Redirect" url="http://www.easyhosting.nl" appendQueryString="false" redirectType="Permanent" />
<conditions>
<add input="{HTTP_HOST}" negate="true" pattern="www." />
</conditions>
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Help Desk Software by Kayako Resolve