Knowledgebase: Databases
De database staat niet altijd toe dat records worden toegevoegd of gewijzigd
Posted by Easyhosting on 19 Jan 2013 10:19

Bij het toevoegen van records aan tabellen in MySQL is het belangrijk ervoor te zorgen dat speciale tekens als " of ' op de juiste wijze in het script verwerkt worden.
Let er ook op dat namen van tabellen en velden tussen backquotes staan: `id`.


Help Desk Software by Kayako Resolve