Knowledgebase: Domeinen
.nl domeinnaam zonder code verhuizen bij faillissement oude provider
Posted by Easyhosting on 13 Nov 2013 10:04
Wanneer een Hosting Provider failliet verklaard is en je geen toegang meer hebt tot de
verhuiscode voor je domeinnaam, dan kunnen wij in sommige gevallen alsnog de
domeinnaam naar ons toe verhuizen.

Wij hebben in een dergelijke situatie geen verhuiscode nodig omdat de SIDN reeds op de
hoogte is gebracht van het faillissement van de Hosting Provider.

Wanneer je een bestelling plaatst voor een verhuizing van een domeinnaam kun je bij de verhuiscode failliet invullen en in het
opmerkingenveld (tijdens het bestellen) een opmerking achterlaten: Hosting provider failliet, geen verhuiscode beschikbaar.

Wij hebben ter controle dan onderstaande documenten nodig:

Benodigde bewijsstukken wanneer de houder een rechtspersoon is:

  • uittreksel KvK (niet ouder dan een half jaar) van de houder;
  • kopie van het identiteitsbewijs van de natuurlijke persoon die namens deze houder/rechtspersoon opdracht heeft gegeven de domeinnaam te verhuizen; zo nodig een bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de natuurlijke persoon(bijvoorbeeld indien de natuurlijke persoon niet voorkomt op het uittreksel van het KvK uittreksel).
  • een bewijs waaruit blijkt dat de domeinnaamhouder naar ons toe wenst te verhuizen (bijvoorbeeld een e-mail die afkomstig is van de houder waarmee deze aangeeft te willen verhuizen of een door de houder ondertekend document).

Benodigde bewijsstukken wanneer de houder een natuurlijk persoon is:

  • kopie identiteitsbewijs van de houder
  • een bewijs waaruit blijkt dat de houder naar ons toe wenst te verhuizen (bijvoorbeeld een email die afkomstig is van de houder waarmee deze aangeeft te willen verhuizen of een door de houder ondertekend document).

Wij zullen dan voor je gaan kijken of wij de domeinnaam kunnen verhuizen zonder code.

Help Desk Software by Kayako Resolve