Knowledgebase: Administratief
Hoe zeg ik mijn server op?
Posted by Easyhosting on 25 Nov 2013 13:39

Indien je een server of optionele dienst wilt opzeggen bij Easyhosting gelden onderstaande
regels:


Easyhosting server of optionele dienst opzeggen(zakelijk)


Alle diensten hebben een opzegtermijn van 2 volledige maanden. De contracten worden jaarlijks
stilzwijgend steeds met een jaar verlengd.
Dit houdt in dat indien je te laat opzegt de dienst met een jaar is/wordt verlengd. Contracten
die voor langer dan een jaar zijn afgesloten kunnen niet tussentijds worden beëindigd.
Een server opzeggen via de klantenpagina is niet meer mogelijk, je kunt alleen schriftelijk
opzeggen per post of e-mail met vermelding van je naam, adresgegevens, klantnummer en
servernaam.
Opzeggen van een optionele dienst kan via de klantenpagina, deze opzegging is alleen mogelijk
na de factuurdatum tot 2 maanden voor de volgende factuurdatum. Je kunt er ook voor kiezen
om dit schriftelijk aan ons door te geven met vermelding van van je naam, adresgegevens,
klantnummer en betreffende dienst.


Easyhosting server of optionele dienst opzeggen(particulier)


Inzake de Wet van Dam mag een contract niet meer stilzwijgend voor een jaar worden verlengd.
Na de eerste contracttermijn is het contract maandelijks opzegbaar via uw klantenpagina of per
email met vermelding van naam, adresgegevens, klantnummer en betreffende dienst.


Help Desk Software by Kayako Resolve