Knowledgebase
ICANN IRTP voor het wijzigen van houdergegevens
Posted by Easyhosting on 29 Aug 2017 12:07

De ICANN IRTP staat voor ''Inter-Registrar Transfer Policy'' .
De nieuwe policy is alleen van toepassing op gTLD's, dit zijn extensies als .com, .info, .net en .org, voor ccTLD's zoals .nl, .be en .eu verandert er niets.
Deze policy is sinds december 2016 in werking getreden en waarborgt de veiligheid van de bij ons geregistreerde domeinnamen.

Het sinds december 2016  niet meer mogelijk om zonder enige verificatie een houderwijziging door te voeren.

Dit is van kracht voor het wijzigen van de houder naam en of het e-mailadres welke in de houdergegevens vermeld staat.

Voordat wij de houder of het e-mailadres van een domeinnaam kunnen wijzigen moeten zowel de huidige als de nieuwe domeinnaamhouder/e-mailadres deze wijziging expliciet goedkeuren.
Deze goedkeuring zal via een e-mail naar de huidige en nieuwe domeinnaamhouder/e-mailadres verzonden worden.

Mocht het huidige e-mailadres niet meer toegankelijk of actief zijn dan zullen wij eerst een e-mailadres wijziging aanvragen.
Tevens zal er ook een document gegenereerd worden waarmee wij de wijziging kunnen aanvragen.
U wordt vriendelijk verzocht het document in te vullen,  te ondertekenen en naar ons te retourneren, tezamen met de volgende documentatie:

Indien het domein geregistreerd staat op naam van een persoon.
•    Kopie identiteitsbewijs of paspoort

Indien het domein geregistreerd staat op naam van een bedrijf
•    Uittreksel KvK (niet ouder dan een half jaar)
•    Aanvullende uittreksels als de bevoegde uit het eerst uittreksel een rechtspersoon is
•    Kopie identiteitsbewijs van de natuurlijke persoon die vermeld staat in het uittreksel


Comments (0)
Help Desk Software by Kayako Resolve