Knowledgebase
ICANN Request for email address validation
Posted by Easyhosting on 29 Aug 2017 12:10
Wanneer u een e-mail heeft ontvangen met als onderwerp ''Request for email address validation'' dan staat uw e-mailadres vermeld in de houdergegevens van het domein waarvoor de validatie benodigd is.

Er is sinds kort een nieuwe procedure gestart door de ICANN, registry partij voor verschillende domein extensies waaronder .com/.info/.org/.biz/.net. Deze procedure houdt in dat er een e-mail verzonden wordt naar de houder van de bij ons geregistreerde domein(en) om via een link welke de e-mail vermeld staat het e-mailadres te verifiëren. Deze validatie e-mail is legitiem en zal door u uitgevoerd moeten worden. Als de validatie niet door u wordt uitgevoerd zal uw domeinnaam(en) welke met het huidige e-mailadres geregistreerd staat door de ICANN in een suspend status gezet worden.

Suspend houdt in dat uw domeinnaam op dat moment niet beschikbaar zal zijn totdat het e-mailadres gevalideerd is. Wanneer uw domeinnaam in deze genoemde suspend status staat kunt u ons per e-mail of telefonisch verzoeken de verificatie e-mail opnieuw te laten sturen, zodat u de verificatie alsnog kunt uitvoeren en uw domeinnaam weer geactiveerd zal worden. Deze e-mail zal altijd verzonden worden naar het e-mailadres dat geregistreerd staat in de houdergegevens van de bij ons geregistreerde domein(en).

Dus let goed op deze email berichten, deze zijn namelijk zeer belangrijk voor uw domeinnaam(en).

Comments (0)
Help Desk Software by Kayako Resolve