Knowledgebase: DNS
Fallback functionaliteit
Posted by Easyhosting on 19 Jan 2013 10:44

Het spamfilter biedt ook een fallback functionaliteit. Dit wil zeggen dat als de mailserver waarop de e-mailberichten afgeleverd moeten worden offline is, het spamfilter de berichten tijdelijk kan opvangen.

Let op! Het spamfilter zal de e-mail maximaal 7 dagen vast houden. Als de mailserver langer dan 7 dagen offline is zal het Spamfilter de e-mailberichten terugsturen naar de afzender. In het bounce-bericht wordt vermeld dat de mailserver offline is.


Help Desk Software by Kayako Resolve