Knowledgebase
Machtiging NL Control beƫindigen of wijzigen
Posted by Easyhosting on 13 Nov 2020 14:15

Wil je graag de bestaande machtiging binnen NL Control op jouw domeinnamen wijzigen of een nieuwe machtiging toevoegen dan is dat mogelijk.

Om de wijziging bij de SIDN in te kunnen dienen heb ik de volgende documenten nodig:

-Wijzigingsformulier toevoegen of beëindigen machtiging NL Control
- Kopie van een identiteitsbewijs van degene(n) die gemachtigd word(t)/(en) indien er een nieuwe gemachtigde wordt opgegeven.

Indien de aanvrager een ander persoon is dan de persoon die de .nl Control-dienst is aangegaan, dan dient dit formulier ook te worden voorzien van de volgende bijlagen:
- Een uittreksel van het KvK (of een equivalent hiervan indien houder niet is ingeschreven bij KvK) niet ouder dan 1 maand benodigd, waaruit de bevoegdheid van de aanvrager blijkt. Daarnaast is er een geldig kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager nodig.
- Indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid dat de aanvrager iemand is die een volmacht heeft namens een, conform het uittreksel, bevoegd persoon: de volmacht

In verband met de AVG wet raden wij je aan de persoonsgegevens welke in de kopie ID of paspoort staan af te schermen. Hoe je dit het beste af kunt schermen kun je op de website van de Rijksoverheid lezen, hieronder vermelden wij de rechtstreekse links.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs/

De documenten mag u ingescand per e-mail verzenden naar support@easyhosting.nl .

Zodra wij de documenten hebben ontvangen en deze correct zijn bevonden zullen wij deze doorsturen naar de SIDN.


Comments (0)
Help Desk Software by Kayako Resolve