Knowledgebase
Beƫindigen van NL Control
Posted by Easyhosting on 13 Nov 2020 14:19

Wil je de NL Control beëindigen op je domeinnamen dan is dat mogelijk.

Daarvoor hebben wij onderstaande documenten nodig om het verzoek bij de SIDN in te kunnen dienen voor je.

-Beëindigingsformulier NL Control

Indien de aanvrager een ander persoon is dan de persoon die de .nl Control-dienst is aangegaan, dan dient dit formulier ook te worden voorzien van de volgende bijlagen:

- Een uittreksel van het KvK (of een equivalent hiervan indien houder niet is ingeschreven bij KvK) niet ouder dan 1 maand benodigd, waaruit de bevoegdheid van de aanvrager blijkt. Daarnaast is er een geldig kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager nodig.
- Indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid dat de aanvrager iemand is die een volmacht heeft namens een, conform het uittreksel, bevoegd persoon: de volmacht

In verband met de AVG wet raden wij u aan de persoonsgegevens welke in de kopie ID of paspoort staan af te schermen. Hoe u dit het beste af kunt schermen kunt u op de website van de Rijksoverheid lezen, hieronder vermelden wij de rechtstreekse link.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs/

De documenten mogen ingescand per e-mail verzonden worden naar support@easyhosting.nl

Zodra wij de documenten ontvangen hebben en deze correct bevonden zijn zullen wij deze doorsturen naar de SIDN.


Comments (0)
Help Desk Software by Kayako Resolve